فرق فلفل دلمه ای نر و ماده در چیست؟! + عکس

مجموعه :سبک زندگی
شما می توانید جنسیت فلفل ها را بررسی کنید… فلفل هایی که چهار برجستگی دارند ماده و آن هایی که سه برجستگی دارند نر هستند. فلفل ماده پر از دانه است، اما شیرین تر و برای خام خوردن بهتر است و فلفل نر برای پخت و پز بهتر است.

پاسخ دهید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

مناسبتی

حوادث