• همکاری در فروش آموزش گیتار

    پستها با برچسب ‘رنگ های منتخب سال93’


    • رنگ مد سال ۹۳ (بنفش)

      دوره حکمرانی سبز زمردی (رنگ سال ۲۰۱۳) بر فضای مد دنیا تمام شد. رنگ سال ۲۰۱۴ اعلام شد و البته در توضیح دقیق این رنگ کمی مشکل وجود دارد! اول بگوییم که رنگ سال را چطور اعلام کرده‎اند. رنگ سال را ...

    تصاویر